Over de gang van zaken

Voor elk gesprek neem ik een uur de tijd. Hoeveel keer een persoon een gesprek plant, hangt van verschillende zaken af. Elk verloop is anders: soms wordt wekelijks een gesprek gepland, soms maandelijks; soms heb je genoeg aan één gesprek en soms heb je wat meer nodig.

Wanneer je het gevoel hebt dat je opnieuw verder kan met je verhaal, merk je vanzelf dat het afronden van de gesprekken een logische stap is.

Een individueel gesprek bedraagt 60 euro.

Een gezins- of koppelgesprek kost 80 euro.

Personen die een leefloon ontvangen alsook studenten betalen 45 euro per sessie.

Om te weten of een prestatie geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald, contacteer je best je eigen mutualiteit.